Gięcie blach prasą krawędziową

Prasa KrawędziowaGięcie blach przy pomocy pras krawędziowych jest procesem, polegającym na formowaniu płaskich części blachy do pożądanego kształtu. Najczęściej gięcie blach odbywa się w procesie obróbki zaraz po jej cięciu. Wtedy, obrabiany element kładzie się na matrycy z otworem przypominającym kształt litery V. Przy użyciu odpowiednich funkcji giętarki blacha przepuszczana jest przez wyżej wspomniany utwór, w wyniku czego zmienia się jej kształt. Prasy krawędziowe świetnie sprawdzają się jeśli chodzi o gięcie blach nierdzewnych, stalowych oraz gięcie blach aluminiowych.

Czym jest prasa krawędziowa

Prasa krawędziowa, jest  narzędziem do obróbki metalu potocznie nazywanym krawędziarką oraz zaginarką. Prasa krawędziowa swoje zastosowanie znajduje najczęściej w procesach  obróbki plastycznej blach wykonanych z różnych materiałów. Wykorzystanie odpowiednich stempli i matryc umożliwia gięcie blachy pod dowolnym kątem a także ich zagniatania czy karbowania ich powierzchni.

Gięcie blach Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Kraków

Najczęściej prasa krawędziowa zbudowana jest z korpusu w kształcie litery C z belką dolną czasem ruchomą ustanowioną w płaszczyźnie poziomej, do której przymocowana  jest matryca i ruchomą w płaszczyźnie pionowej belką górną z osadzonym w niej stemplem poruszaną za pomocą dwóch zsynchronizowanych cylindrów hydraulicznych.

Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi prasy krawędziowe są: siła nacisku wyrażana w tonach oraz maksymalna długość gięcia wyrażana w milimetrach.

Obsługujemy woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą cięcia laserem